Pracownia Architektury Krajobrazu – Karolina Gidaszewska | Krotoszyn
Pracownia Architektury Krajobrazu

Karolina Gidaszewska

Cennik

Dokładna wycena projektu ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z terenem inwestycji, potrzebami i wizją klienta oraz po uwzględnieniu stopnia skomplikowania rozwiązania.

Koszt projektu jest niezależny od budowy ogrodu.

W skład projektu wchodzi (według potrzeb):

  •  projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu (wielowariantowe rozwiązania), który po uzyskaniu akceptacji rozwiniemy we właściwy projekt,
  • szczegółowe projekty techniczne według potrzeb:

– projekt układu nawierzchni (wymiarowanie, kolorystyka)

– projekt nasadzeń (dobór materiału roślinnego, gatunki i odmiany dostosowane do  istniejących warunków, spis ilościowy)

– projekt systemu automatycznego nawadniania

– projekt rozmieszczenia punktów świetlnych

– projekt elementów małej architektury ogrodowej (altany, pergole, drewutnie, meble ogrodowe, płoty, drewniane tarasy itp.)

-szczegółowy opis projektu i zalecenia pielęgnacyjne

– wizualizacja  projektu

-wycena/kosztorys realizacji ogrodu.